AVG


PRIVACY STATEMENT

PSV Norg (PaardenSportVereniging)  (hierna ‘onze vereniging’)  

1. Introductie
Bij onze vereniging nemen wij de privacy van onze leden en hun ouders, vrijwilligers, leveranciers en websitebezoekers zeer serieus. Daarom leggen wij graag in dit privacy statement uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Helaas ontkomen wij daarbij niet aan een hoop formaliteiten die wij moeten uitleggen. We hebben geprobeerd om het zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk uit te schrijven voor je. Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.  

2. Scope
Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website, het inschrijfformulier, foto’s, etc. en persoonsgegevens die je op een andere manier aan ons geeft.  

3. Contactgegevens
Als je vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen op één van de volgende manieren:  

Via de post:       
PSV Norg, Schaapdijk 7A, 9334 TJ Peest  

Via de e-mail:   

voorzitter_psvnorg@outlook.com / penningmeester_psv@hotmail.com  
We zullen ons best doen ze spoedig mogelijk te reageren.  

4. Uitleg van woorden (definities)
We begrijpen dat je graag wilt snappen wat je leest. Om die reden leggen we graag uit wat een aantal woorden of uitdrukkingen betekenen die we gebruiken in dit privacy statement:

AVG                                                                 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een Europees regelpakket wat jouw privacy moet beschermen.

Persoonsgegevens                                   
Alle informatie met betrekking tot een persoon waarmee hij kan worden geïdentificeerd. 

Verwerking van Persoonsgegevens   
Alle handelingen die wij verrichten met persoonsgegevens, zoals opslaan, inzien, aanpassen, verwijderen, doorgeven, etc.

Verwerker                                                   
Een bedrijf of persoon die door ons wordt ingeschakeld voor bepaalde diensten, waarmee hij inzage krijgt in (een deel van) jouw persoonsgegevens.                                                                                                              

5. Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze vereniging verwerkt je persoonsgegevens doordat je je aanmeldt als lid of dat doet namens je (minderjarige) kind, je aanmeldt als vrijwilliger en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, waarbij je onder andere moeten denken aan: het uploaden van gegevens via onze website; het maken van een gebruikersaccount; door het ontvangen van invullen van enquêtes en/of evaluaties; door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief; door het bezoeken van onze website; door ons een bericht te sturen.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
-        Voor- en achternaam;
-        Geslacht;
-        Geboortedatum;
-        Geboorteplaats;
-        Adresgegevens;
-        Telefoonnummer;
-        E-mailadres;
-        Foto’s en videobeelden;
-        overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een    
         profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
-        locatiegegevens;
-        gegevens over jouw activiteiten op onze website;
-        bankrekeningnummer, voor het aanmaken van automatische incasso’s.  

6. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze vereniging richt zich ook op personen die jonger zijn dan 16 jaar. Ben je jonger dan 16 jaar, dan hebben we toestemming nodig van je ouders of voogd om je toe te laten als lid. Wij controleren jouw leeftijd aan de hand van jouw geboortedatum. Voor websitebezoekers geldt dat we niet altijd kunnen controleren of je 16 jaar of ouder bent. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.  
Aangezien kinderen onder de 16 jaar minder op de hoogte zijn van de betrokken risico's en consequenties van het verstrekken van persoonsgegeven verdienen zij specifieke bescherming met betrekking tot hun persoonsgegevens. Wij zullen gegevens van kinderen onder de 16 jaar nooit openbaar maken zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.  

7. Doelen en Grondslagen
Wij vertellen je graag meer over de reden waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij noemen wij ook de grondslag voor die verwerking.

Onze vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-      Om je gebruik te laten maken van onze verenigingsfaciliteiten;
-      Verzenden van onze nieuwsbrief;
-      Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;
-      we verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
       zijn.

De grondslagen voor de verwerking van jouw gegevens zijn daarmee:
-          wettelijke verplichting;
-          uitvoering van een overeenkomst;
-          verkregen toestemming; of
-          gerechtvaardigd belang.  

8. Geautomatiseerde besluitvorming
Onze vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid) tussen zit.  

9. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Onze vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

10. Delen van persoonsgegevens met derden
Onze vereniging verkoopt jouw gegevens niet aan anderen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen en bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij net zo netjes omgaan met jouw persoonsgegevens als wij dat doen. Wij blijven wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
      worden niet gebruikt op onze site, maar ter informatie 

a. Functionele cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.  

b. Social media cookies:
Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook). Door op een social media button te klikken, wordt je doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.  

c. Analytische cookies
:
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de gebruikers en de bezoekers van onze website.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.   Je kunt je afmelden voor cookies via onze website. Ook kun je dat doen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.   Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.  
We hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar we willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

13. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze vereniging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

inloggen